Α) Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του άρθρου 7 του ν. 3758/2009, με αριθμό 11 / 21.6.2010.

Β) Μέλος ΕΣΕΔΑ (Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Ενημέρωσης και Διαπραγμάτευσης Απαιτήσεων)