Η Paladino S.A εξειδικεύεται στην ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Βασισμένη στην πελατοκεντρική φιλοσοφία που διέπει τις δραστηριότητές της και τις εταιρικές αξίες, πελάτες, ανθρώπινο δυναμικό, αποτελέσματα στοχεύει στην συνεχή ανάπτυξη & βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών καλύπτοντας τις νέες και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών.

Αναγνωρίζει ότι για να είναι η καλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών πρέπει να απασχολεί τους καλύτερους στο ανθρώπινο δυναμικό της, να επενδύει σε τεχνολογία αιχμής, να επιδιώκει και επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.