ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η Paladino S.A εξειδικεύεται στην ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

Βασισμένη στην πελατοκεντρική φιλοσοφία που διέπει τις δραστηριότητές της και τις εταιρικές αξίες, πελάτες, ανθρώπινο δυναμικό, αποτελέσματα στοχεύει στην συνεχή ανάπτυξη & βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών καλύπτοντας τις νέες και αυξανόμενες ανάγκες των πελατών.

Αναγνωρίζει ότι για να είναι η καλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών πρέπει να απασχολεί τους καλύτερους στο ανθρώπινο δυναμικό της, να επενδύει σε τεχνολογία αιχμής, να επιδιώκει και επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Διονυσίου Σολωμού 56, Νέα Ιωνία 142 34 • Τηλ.: + 30 213 0118000 • Fax: + 30 213 0118888 • E-mail:info@paladino.gr • Αρ. Μητρώου: 11/21.6.2010